Číslovky

Číslovky jsou obdobně jako zájmena přízvukované buď jako podstatná jména, nebo jako přídavná jména, či mají zvláštní přízvukování.

Úvod > Další slovní druhy > Číslovky