Číslovky druhové

Číslovky druhové jsou přízvukována jako podstatná jména.

Úvod > Další slovní druhy > Číslovky > Číslovky druhové