Číslovky základní

Vienas (jeden)

Číslovka venas (m.), vienà (f.) je přízvukována podle 3. přízvukového paradigmatu dvouslabičných přídavných jmen přídavných.

 

Du (dva)

Číslovka (m.), dv (f.) má zvláštní přízvukování:

m.                    f.

nom.                          dv

gen.     dviej              dviej

dat.      dvem              dvem

ak.                              dv

inst.     dviẽm              dviẽm

lok.     dviejuo         dviejo

vok.                           dv

 

Trys (tři)

Číslovka trỹs (shodná forma pro m. i f.) má zvláštní přízvukování:

m.                    f.

nom.   trỹs                      trỹs

gen.     trij                   trij

dat.      trms                trms

ak.       trs                    trs

inst.     trims               trims

lok.     trijuo               trijo

vok.     trỹs                     trỹs     

 

Keturi (čtyři)

Číslovka ketur, kẽturios (f.) (čtyři) se přízvukuje podle 3b paradigmatu přídavných jmen.

 

Penki (pět)

Číslovka penk (m.), peñkios (f.) (pět) se přízvukuje podle 4. paradigmatu přídavných jmen.

 

Šeši (šest)

Číslovka šeš (m.), šẽšios (f.) (šest) se přízvukuje podle 4. paradigmatu přídavných jmen.

 

Septyni (sedm)

Číslovka septyn (m.), septýnios (f.) (sedm) se přízvukuje podle 3. paradigmatu přídavných jmen.

 

Aštuoni (osm)

Číslovka aštuon (m.), aštúonios (f.) (osm) se přízvukuje podle 3. paradigmatu přídavných jmen.

 

Devyni (devět)

Číslovka devyn (m.), devýnios (f.) (devět) se přízvukuje podle 3. paradigmatu přídavných jmen.

 

Dešimt, dvidešimt, trisdešimt, keturiasdešimt, penkiasdešimt, šešiasdešimt, septyniasdešimt, aštuoniasdešimt, devyniasdešimt

Číslovky dẽšimt (deset), dvdešimt (dvacet), trsdešimt (třicet), kẽturiasdešimt (čtyřicet), peñkiasdešimt (padesát), šẽšiasdešimt (šedesát), septýniasdešimt (sedmdesát), aštúoniasdešimt (osmdesát), devýniasdešimt (devadesát) jsou nesklonné a jejich přízvuk a intonace se tak neměnní.

 

Vienuolika, dvylika… devyniolika (11–19)

Číslovky vienúolika (jedenáct), dvýlika (dvanáct)… devyniólika (devatenáct) se přízvukují podle 1. přízvukového paradigmatu přídavných jmen.

 

Šimtas (sto)

Číslovka šitas (sto) se přízvukuje podle 4. přízvukového paradigmatu podstatných jmen (podle vzoru 1. deklinacen –as, viz nãmas).

 

Tūkstantis (tisíc)

Číslovka tkstantis (tisíc) je přízvukována podle 1. přízvukového paradigmatu podstatných jmen (1. deklinace, vzor zakončený na –is, viz pavãsaris; místo přízvuku a slabičná intonace jsou tedy stálé).

 

Milijonas, bilijonas

Číslovky milijõnas (milion) a bilijõnas (bilion) mění svůj přízvuk podle 2. paradigmatu přídavných jmen.

 

Milijardas

Číslovka milijárdas (miliarda) je přízvukována jako přídavná jména 1. paradigmatu, tedy se stálým přízvukem.

Úvod > Další slovní druhy > Číslovky > Číslovky základní