Participium imperfekta (veikiamasis būtojo dažninio laiko dalyvis)

Participia imperfekta si uchovávají přízvuk a intonaci infinitivu, a to ve všech skloňovaných tvarech:

ei̇̃ti (infinitiv), ei̇̃na, ė̃jo (jít)

sg. m.                             sg. f.                          pl. m.                         pl. f.

nom.           ei̇̃davęs                        ei̇̃davusi                        ei̇̃davę                         ei̇̃davusios

gen.              ei̇̃davusio                    ei̇̃davusios                   ei̇̃davusių                    ei̇̃davusių

dat.              ei̇̃davusiam                 ei̇̃davusiai                    ei̇̃davusiems                ei̇̃davusiams

ak.                ei̇̃davusį                      ei̇̃davusią                     ei̇̃davusius                   ei̇̃davusias

inst.              ei̇̃davusiu                    ei̇̃davusia                     ei̇̃davusiais                  ei̇̃davusiomis

lok.              ei̇̃davusiame                ei̇̃davusioje                  ei̇̃davusiuose               ei̇̃davusiose

vok.             ei̇̃davęs                        ei̇̃davusi                        ei̇̃davę                        ei̇̃davusios

Úvod > Další slovní druhy > Participia > Participium imperfekta (veikiamasis būtojo dažninio laiko dalyvis)