Participium prézenta aktiva (veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvis)

Nominativ maskulina participia prézenta aktiva:

resp. jeho zkrácená forma –ąs (sg.), (pl.)

a) je přízvukován na koncovce, pokud základové sloveso bylo dvouslabičné a v prézentu se přemisťoval přízvuk na předponu, viz prefixovaná slovesa v prézentu

b) je přízvukován na kmeni, pokud se při prefigaci v prézentu přízvuk na předponu nepřemístil (irelevantní je předpona per-, přízvukovaná vždy)

 

Ostatní formy kromě zkráceného nominativu maskulina zachovávají přízvuk prézentního kmene.

Příklad: kalbti, kaba, kalbjo (mluvit)

          z prézentního jmene kaba –>

sg. m.                                 sg. f.                              pl. m.                                      pl. f.

nom.  kalbs/kabantis                      kabanti                        kalb/kabantys                      kabančios

gen.    kabančio                                kabančios                   kabančių                                 kabančių

dat.    kabančiam                             kabančiai                    kabantiems                             kabančioms

ak.      kabantį                                   kabančią                    kabančius                               kabančias

inst.    kabančiu                                kabančia                    kabančiais                              kabančiomis

lok.    kabančiame                           kabančioje                 kabančiuose                            kabančiose

vok.   kalbs/kabantis                     kabanti                       kalb/kabantys                      kabančios

Úvod > Další slovní druhy > Participia > Participium prézenta aktiva (veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvis)