Budoucí čas

Budoucí čas zachovává přízvuk a intonaci infinitivu. Výjimku tvoří 3. os., která v případě, že má předposlední slabika infinitivu akutovou intonaci, přijímá v budoucím čase cirkumflexovou intonaci.

rašýti (infinitiv; „psát“)

sg.                   pl.

  1. os.      rašýsiu             rašýsime
  2. os.      rašýsi                rašýsite
  3. os                  § rašỹs

 

§  Druhou výjimkou je krácení 3. os. budoucího času oproti dané slabice v infinitivu:

bti (infinitiv) -> bùs (3. os. ind. futura)

Úvod > Další slovní druhy > Slovesa > Budoucí čas