Frekventativum (būtasis dažninis laikas)

Frekventativum minulého času (būtasis dažninis laikas) zachovává přízvuk a intonaci infinitivu.

Úvod > Další slovní druhy > Slovesa > Frekventativum (būtasis dažninis laikas)