Slovesa s předponami

Na předpony u sloves někdy přechází z formy bez předpony přízvuk. Přemisťování přízvuku na předpony dochází

a) v přítomném čase za těchto podmínek

b) v minulém čase za těchto podmínek

 

Úvod > Další slovní druhy > Slovesa > Slovesa s předponami