Zájmena

Zájmena jsou přízvukována buď jako podstatná jména, nebo jako přídavná jména, či mají zvláštní přízvukování.

 

Zvláštní přízvukování se vyskytuje u osobních zájmen (já), tu (ty), mes (my), jūs (vy) a zvratného savęs (sebe):

 

nom.   àš                                                                                                        –

gen.     mans                                      tavs                                                  savs

dat.      mán                                         táu                                                       sáu

ak.       ma                                        ta                                                    sa

inst.     manim                                    tavim                                                savim

lok.     many                                     tavy                                                 savy

           

nom.   mẽs                                           js

gen.     msų                                       j

dat.      mùms                                      jùms

ak.       mùs                                          jùs

inst.     mums                                    jums

lok.     mumy                                   jumy