Grafémy

Litevská abeceda:

 

a    ą        b        c        č        d        e        ę        ė        f        g        h        i         į         y          j         k        l         m      n        o        p        r        s        š        t        u        ų        ū          v        z        ž

 

Litevská abeceda obsahuje 9 grafémů s diakritikou, č, š a ž pochází z češtiny, původní nosovky ą, ę, į, ų z polštiny. Novějším grafémem, obdobným lotyšskému, je ū, ė je v litevštině používáno od 17. st.

Vzhledem k velkému počtu párů měkkostní korelace (kromě „j“ tvoří měkkostní opozici všech 44 konsonantů, vzniká tedy 22 párů) užívá litevština zčásti také spřežkový systém. Kromě měkčení předchozí souhlásky předními vokály (e, ę, ė, i, į, y, diftongoid ie) mohou měkké konsonanty předcházet také ostatním vokálům, v takovém případě stojí za daným konsonantem spřežka „i“ (tj. bi = měkké [b’] atd.): např. ve slově liaudis (lid) spřežka „li“ označuje měkké [l’].

Úvod > Grafický systém > Grafémy