značení diftongického spojení s i či u

! Má-li diftongické spojení s i či u (vokál + sonora) akutovou intonaci, užívá litevská akcentologie gravis, aby tím mluvčího upozornila, že se nedlouží vokál (jak tomu často dochází v nespisovné litevštině), tedy:

gìrti (akutová intonace, „pít“), gìria (krátká slabika, 3. os. préz., „pije“/„pijí“); skìrti (akutová intonace, „oddělelit“, „udělit“ pozornost apod.), skìria (krátká slabika, 3. os. préz. viz skirti); gamìnti (akutová intonace, „vyrábět/vařit“), gamìna (krátká slabika, 3. os. préz., „vyrábí/vaří“)