Podstatná jména

Stejně jako existují u jmen paradigmata skloňování (1. deklinace, 2. deklinace atd.), shlukují se litevská skloňovaná slova do skupin podle typu pohybu přízvuku v rámci jednotlivých pádů. Litevština má 4 přízvuková paradigmata (kirčuotės).

Pro vypsání přízvukových paradigmat je vhodné slova rozdělit na dvouslabičná a víceslabičná.

Úvod > Substantiva a adjektiva > Podstatná jména