4. přízvukové paradigma dvouslabičných podstatných jmen

U 4. přízvukového paradigmatu převažuje přízvukování na koncovce. V pozicích na kmeni mají slova náležící ke 4. paradigmatu cirkumflexovou intonaci, u slov dvouslabičných tedy funguje pravidlo předposlední slabiky.

 

Na koncovku připadá také dat. a ak. plurálu:

4. přízvukové paradigma dvouslabičných podstatných jmen

 

Vybrané příklady ilustrují pohyb přízvuku u deklinačních typů: 1. deklinace: namas „dům“, genys „strakapoud“; 2. deklinace: daina „píseň“, eilė „řada, řádka“; 3. deklinace: akis „oko“; 4. deklinace: viršus „vršek, vrcholek“.

sg.

nom. mas             genỹs               dai               eil                               aks                  viršùs             

gen.    mo              gẽnio               dainõs             eils                           akiẽs                  viršaũs

dat.    mui             gẽniui              danai              elei                              ãkiai                višui

ak.     mą               gẽnį                daną               elę                               ãkį                    višų

inst.    na             geniù               dai               ei                               akim               viršum

lok.    na              geny             daino             eilė                           aky               viršu

vok.   me              genỹ                dai               ele                               akiẽ                  viršaũ

 

pl.

nom. nama              genia              danos             elės                 ãkys                 višūs

gen.    nam              geni               dain              eili                 aki                 virš

dat.    namáms          geniáms           dainóms          eilms              akms              viršùms

ak.      namùs             geniùs             dainàs             eilès                 aks                  viršùs

inst.    namas           genias             dainoms         eilėms             akims               viršums

lok.    namuo         geniuo          daino              eilė              aky               viršuo

vok.   nama              genia              danos              elės                 ãkys                  višūs

Úvod > Substantiva a adjektiva > Podstatná jména > Přízvukování dvouslabičných podstatných jmen > 4. přízvukové paradigma dvouslabičných podstatných jmen