Přízvukování víceslabičných podstatných jmen

Úvod > Substantiva a adjektiva > Podstatná jména > Přízvukování víceslabičných podstatných jmen