2. přízvukové paradigma víceslabičných podstatných jmen

2. přízvukové paradigma má vždy v dat. pl. přízvuk na kmeni, v ak. pl. na koncovce:

2. přízvukové paradigma víceslabičných podstatných jmen

U 2. přízvukového paradigmatu převažuje přízvukování na kmeni. Pokud se přízvuk nachází na předposlední slabice, je buď cirkumflexový, nebo je slabika krátká.V takovém případě funguje pravidlo předposlední slabiky.

 

Příklady: vaikinas „chlapec“, balandis „holub; duben“, mokykla „škola“, svetainė „obývací pokoj; internetová stránka“.

sg.

nom.   vainas                      balañdis                      mokyklà                      sveta

gen.    vaino                        balañdžio                    mokỹklos                    svetanės

dat.    vainui                       balañdžiui                   mokỹklai                     svetanei

ak.      vainą                        balañdį                        mokỹklą                      sveta

inst.    vaiki                        balandžiù                    mokyklà                     svetai

lok.    vaiki                        balañdyje                    mokỹkloje                   svetanėje

vok.   vainai                       balañdi                        mokỹkla                      sveta

         

pl.

nom.  vainai                       balañdžiai                   mokỹklos                    svetanės

gen.    vainų                        balañdžių                  mokỹklų                      svetanių

dat.    vainams                    balañdiams                mokỹkloms                 svetanėms

ak.      vaikinùs                      balandžiùs                 mokyklàs                    svetainès

inst.    vainais                     balañdžiais                 mokỹklomis                svetanėmis

lok.    vainuose                   balañdžiuose              mokỹklose                   svetanėse

vok.   vainai                       balañdžiai                    mokỹklos                    svetanės

Úvod > Substantiva a adjektiva > Podstatná jména > Přízvukování víceslabičných podstatných jmen > 2. přízvukové paradigma víceslabičných podstatných jmen