4. přízvukové paradigma víceslabičných podstatných jmen

U 4. přízvukového paradigmatu převažuje přízvukování na koncovce. V pozicích na kmeni mají slova náležící ke 4. paradigmatu cirkumflexovou intonaci.

Na koncovku připadá také dat. a ak. plurálu:

 4. přízvukové paradigma víceslabičných podstatných jmen

Víceslabičná podstatná jména náležící ke 4. přízvukovému paradigmatu se vyskytují jen zřídka, např.:

sg.

nom.   Alytùs                         Garlia

gen.    Alytaũs                       Garliavõs

dat.    Alỹtui                          Garliãvai

ak.     Alỹtų                           Garliã

inst.    Alytum                     Garlia

lok.    Alytu                       Garliavo

vok.    Alytaũ                        Garliãva

 

pl.

nom.  Girulia

gen.    Giruli

dat.    Giruliáms

ak.      Giruliùs

inst.    Girulias

lok.    Giruliuo

vok.   Girulia

Úvod > Substantiva a adjektiva > Podstatná jména > Přízvukování víceslabičných podstatných jmen > 4. přízvukové paradigma víceslabičných podstatných jmen