Přízvuk v komparativu přídavných jmen

Komparativ přídavných jmen tvořený koncovkou –ėsnis, -esnė je přízvukován podle 4. přízvukového paradigmatu adjektiv s nepatrnými rozdíly.

 

Příklad: gražesnis, gražesnė (hezčí)

sg. m.                     pl. m.                         sg. f.                             pl. f.

nom.  gražèsnis                     gražesn                      gražèsnė                      gražèsnės

gen.     gražèsnio                    gražesni                    gražesns                    gražesni

dat.      gražesniám                 gražesnems              gražèsnei                     gražesnms

ak.        gražèsnį                      gražesniùs                   gražèsnę                      gražesnès

inst.     gražesniù                    gražesnias                 gražes                      gražesnėms

lok.     gražesnia               gražesniuo               gražesnė                   gražesnio

vok.    gražèsni                       gražesn                      gražèsne                      gražèsnės

Úvod > Substantiva a adjektiva > Přídavná jména > Přízvuk v komparativu přídavných jmen