3. přízvukové paradigma u dvouslabičných přídavných jmen

U dvouslabičných přídavných jmen se přízvuk přemisťuje z koncovky na kořen, přičemž na kořeni má akutovou intonaci.

3. přízvukové paradigma má v dat. pl. vždy přízvuk na koncovce, zatímco v ak. pl. vždy na kmeni:

                                      substantiva (darbas „práce“):        adjektiva (baltas „bílý“):

3. přízvukové paradigma u dvouslabičných přídavných jmen 1     3. přízvukové paradigma u dvouslabičných přídavných jmen 2

                                     

 

Příklady 1. adjektivní deklinace: baltas „bílý“ a 2. adjektivní deklinace: brangus „drahý“

m.                   f.                      m.                               f.

sg.

nom.            báltas              bal                brangùs                        brang

gen.             bálto                baltõs              brangaũs                       brangiõs

dat.              baltám             báltai               brangiám                     brángiai

ak.                báltą                báltą                brángų                        brángią

inst.              báltu                bálta                brángiu                       brángia

lok.              balta            balto             brangia                  brangio

vok.             báltas               bal                brangùs                       brang

 

pl.

nom.            balt                 báltos              brángūs                       brángios

gen.             balt                balt                brangi                       brangi          

dat.              baltems          baltóms             brangems                   brangióms

ak.               báltus                báltas              brángius                      brángias

inst.              baltas             baltoms          brangias                      brangioms

lok.              baltuo             balto             brangiuo                  brangio

vok.             balt                  báltos              brángūs                         brángios

Úvod > Substantiva a adjektiva > Přídavná jména > Přízvukování dvouslabičných přídavných jmen > 3. přízvukové paradigma u dvouslabičných přídavných jmen