4. přízvukové paradigma u dvouslabičných přídavných jmen

U dvouslabičných přídavných jmen se přízvuk přemisťuje z koncovky na kořen, v pozici na kořeni má cirkumflexovou intonaci či je slabika krátká (funguje zde tedy pravidlo předposlední slabiky).

 

Dat. a ak. pl. připadá tedy na koncovku:

substantiva (laukas „pole“):         adjektiva (lengvas „lehký, jednoduchý“):

 4. přízvukové paradigma u dvouslabičných přídavných jmen 1                               4. přízvukové paradigma u dvouslabičných přídavných jmen 2

Příklady 1. adjektivní deklinace: lengvas „lehký, snadný“ a 2. adjektivní deklinace: stiprus „silný“

m.                  f.                           m.                               f.

sg.

nom.            leñgvas          lengvà                   stiprùs                         stipr

gen.              leñgvo             lengvõs                stipraũs                     stipriõs

dat.              lengvám          leñgvai                 stipriám                     stpriai

ak.               leñgvą             leñgvą                   stprių                        stprią                         

inst.              lengvù             lengvà                  stipriù                        stiprià

lok.              lengva        lengvo                stipria                    stiprio

vok.             leñgvas            lengvà                   stiprùs                        stipr

 

pl.

nom.            lengv              leñgvos               stpriūs                        stprios

gen.              lengv             lengv                  stipri                          stipri

dat.              lengvems         lengvóms             stiprems                    stiprióms

ak.                lengvùs             lengvàs                stipriùs                         stipriàs

inst.              lengvas           lengvoms            stiprias                      stiprioms

lok.              lengvuo         lengvo                stipriuo                    stiprio

vok.             lengv              leñgvos                   stpriūs                      stprios

Úvod > Substantiva a adjektiva > Přídavná jména > Přízvukování dvouslabičných přídavných jmen > 4. přízvukové paradigma u dvouslabičných přídavných jmen