Přízvukování víceslabičných přídavných jmen

Víceslabičná přídavná jména jsou řazena do čtyřech přízvukových paradigmat jako podstatná jména.

Úvod > Substantiva a adjektiva > Přídavná jména > Přízvukování víceslabičných přídavných jmen