4. přízvukové paradigma víceslabičných přídavných jmen

U dvouslabičných přídavných jmen se přízvuk přemisťuje z koncovky na kořen, pokud je pozice na kořeni na 2. slabice od konce, intonace je cirkumflexová nebo krátká (funguje pravidlo předposlední slabiky), nachází-li se dále, tak jakákoli.

Dat. a ak. pl. připadá tedy na koncovku:

substantiva (laukas „pole“):         adjektiva (įdomus „zajímavý“):

  4. přízvukové paradigma víceslabičných přídavných jmen 1                        4. přízvukové paradigma víceslabičných přídavných jmen 2

Podle 4. přízvukového paradigmatu jsou přízvukována přídavná jména –u (v m., ve f. –i) deklinace s předponami:

ap-: apdairùs, apdair (opatrný, obezřetný)

at-: atkaklùs, atkakl (vytrvalý, neústupný)

į-: įdomùs, įdom (zajímavý)

-: išdidùs, išdid (pyšný)

nuo-: nuolaidùs, nuolaid (shovívavý, mírný)

pa-: palankùs, palank (příznivý)

pra-: pranašùs, pranaš (vynikající)

prie-: priekabùs, priekab (rýpavý)

san-: sandarùs, sandar (neprostupný, hermetický)

su-: sumanùs, suman (chytrý, důvtipný)

-: užmaršùs, užmarš (zapomnětlivý)

 

Příklad: įdomus „zajímavý“

sg. m.                      pl. m.                              sg. f.                     pl. f.

nom.   įdomùs                        įmūs                         įdom                           įmios

gen.     įdomaũs                      įdomi                        įdomiõs                         įdomi

dat.      įdomiám                     įdomems                   įmiai                        įdomióms

ak.       įmų                         įdomiùs                        įmią                         įdomiàs

inst.     įdomiù                        įdomias                      įdomià                         įdomioms

lok.     įdomia                    įdomiuo                    įdomio                       įdomio

vok.    įdomùs                         įmūs                         įdom                           įmios

 

Úvod > Substantiva a adjektiva > Přídavná jména > Přízvukování víceslabičných přídavných jmen > 4. přízvukové paradigma víceslabičných přídavných jmen