Slovesa

Slovníkové tvary slovesa zahrnují 3 základní formy, kterými je infinitiv, 3. os.* ind. prézenta a 3. os. ind. préterita (resp. času přítomného a minulého prostého). Na těchto třech základních formách bývá přízvuk označen.

 

*3. slovesná osoba v litevštině nikdy nerozlišuje sg. a pl.