1. přízvukové paradigma víceslabičných podstatných jmen

Víceslabičná podstatná jména přízvukovaná podle 1. přízvukového paradigmatu se vyznačuje stálým místem přízvuku na kmeni slova. Pokud se přízvuk nachází na předposlední slabice, intonace je akutová, pokud na slabice od konce vzdálenější, může být intonace jakákoli.

 

V dat. a ak. pl., podle nichž se přízvukové paradigma určuje, je přízvuk na kmeni slova:

 1. přízvukové paradigma víceslabičných podstatných jmen

 

Příklady: beržynas „březový háj“, pasaka „pohádka“, pavasaris „jaro“, liùdytojas „svědek“

sg.

nom.  beržýnas                     saka                         pasaris                                 liùdytojas

gen.    beržýno                      sakos                       pasario                                liùdytojo

dat.    beržýnui                     sakai                       pasariui                               liùdytojui

ak.      beržý                      saką                         pasarį                                  liùdytoją

inst.    beržýnu                      saka                         pasariu                                liùdytoju

lok.    beržýne                       sakoje                      pasaryje                              liùdytojuje

vok.   beržýne                       saka                         pasari                                  liùdytojau

 

pl.

nom.  beržýnai                        sakos                        pasariai                               liùdytojai

gen.    beržý                        sakų                         pasarių                                liùdytojų

dat.    beržýnams                    sakoms                     pasariams                          liùdytojams

ak.      beržýnus                      sakas                       pasarius                              liùdytojus

inst.    beržýnais                     sakomis                   pasariais                              liùdytojais

lok.    beržýnuose                  sakose                      pasariuose                          liùdytojuose

vok.   beržýnai                       sakos                         pasariai                               liùdytojai

 

Úvod > Substantiva a adjektiva > Podstatná jména > Přízvukování víceslabičných podstatných jmen > 1. přízvukové paradigma víceslabičných podstatných jmen