Přídavná jména

Přízvuk v dat. sg. f. dvouslabičných i víceslabičných přídavných jmen leží vždy na kmeni: báltai (bílé), gẽrai (dobré), pukiai (výborné), pktai (zlé).

Úvod > Substantiva a adjektiva > Přídavná jména