Otevřená slabika

otevřená slabika

= nekoncová slabika, v níž po samohlásce nenásleduje již žádný  konsonant, ale následující slabika

– otevřená slabika je Kaip skasi? (Jak se daří?)

otevřená slabika není sèktis (dařit se)

otevřená slabika není ani koncová slabika puse (instr. sg., polovinou)

Úvod > Grafický systém > Grafémy > Vokalický systém > Otevřená slabika