Pravidlo dativu plurálu

Pokud je u skloňovaných slov přízvuk v plurálu dativu na konci slova, bude přízvuk připadat na konec slova u: lok. sg., gen. pl., instr. pl. a lok. pl.

Intonace dat. pl. bude vždy akutová.

 

 

kẽlias (nom. sg., „cesta“):  keliáms (dat. pl.) -> kelyjè (lok. sg.), keli (gen. pl.), kelias (instr. pl.), keliuosè (lok. pl.)

gẽresnis (nom. sg., „lepší“): geresnems (dat. pl.) -> geresniamè (lok. sg.),  geresni (gen. pl.), geresnias (instr. pl.), geresniuosè (lok. pl.)

pàts (nom. sg., „sám“): patems (dat. pl.) -> pačiamè (lok. sg.), pači (gen. pl.), pačias (instr. pl.), pačiuosè (lok. pl.)

dárbas (nom. sg., „práce“): darbáms  (dat. pl.) -> darbè (lok. sg.), darb (gen. pl.), darbas (instr. pl.), darbuosè (lok. pl.)

dėž (nom. sg., „krabice“): žms (dat. pl.) -> dėžėjè (lok. sg.), dėži (gen. pl.), dežėmìs (instr. pl.), dėžėsè (lok. pl.)

Úvod > Přízvuk a intonace, obecná pravidla > Pravidlo dativu plurálu