Přízvukování dvouslabičných přídavných jmen

Dvouslabičná přídavná jména mají dvě přízvukové paradigmata. Ta se ve většině případů shodují se 3. a 4. přízvukovým paradigmatem podstatných jmen.

Úvod > Substantiva a adjektiva > Přídavná jména > Přízvukování dvouslabičných přídavných jmen