Přízvukování dvouslabičných podstatných jmen

Úvod > Substantiva a adjektiva > Podstatná jména > Přízvukování dvouslabičných podstatných jmen