Dloužení vokálů pod přízvukem

Pokud se grafém označující krátké a nebo e ocitně v otevřené slabice pod přízvukem, vyslovuje se dlouze a získává cirkumflexovou intonaci ã,

Úvod > Grafický systém > Grafémy > Vokalický systém > Dloužení vokálů pod přízvukem